Jussi Linkola – CV

Hei, Olen Jussi Linkola, omistautunut verkkoviestijä ja katulaulaja Helsingistä. Minua kiinnostavat verkon mahdollisuudet viestinnän, oppimisen, opettamisen parissa.


Sähköposti: j.linkola (at) gmail.com
Puhelin: 050 337 2642

Työkokemus

Projektisuunnittelija / tuntiopettaja – [2008- ]

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

 • Kehityshanketyö, projektien ja hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen.
 • Verkkoviestinnän suunnittelu ja toteutus eri wiki-, blogi- ja sosiaalisen median alustoja hyödyntäen sisäisen, ulkoisen ja yhteistoiminnallisen viestinnän näkökulmasta.
 • Oppimateriaalien konseptointi ja tuottaminen.
 • Sosiaaliseen mediaan, wikeihin ja blogeihin liittyvä luennointi ja opetus sekä täydennyskoulutus.
 • WWW-julkaisemisen, verkkosivujen tekemisen, WordPress-julkaisualustan ja konseptisuunnittelun opetus.
 • Digitaalisen viestinnän aikuisopiskelijoiden tutorointi.

Tietoverkkoasiantuntija – [2000-2007]

Elisa Oyj, Helsinki

 • Yritysasiakkaiden Internetpalvelujen tilaustoimitukset, domain-nimien rekisteröinti ja eri domain-päätteisiin ja -myöntäjiin liittyvä konsultointi.
 • Nimipalvelun ylläpito Elisa Internetin nimipalvelimilla. konsultointi sähköpostipalvelujen, WWW:n ja muiden Internet-palvelujen määrityksiin, käyttöönottoon ja toimintaan liittyen.
 • Tiimini työhön liittyviä sääntöjä ja ohjeistuksia sisältävän intranetin rakentaminen ja ylläpito.

Koulutustiedot

Tutkinnot

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto – [2015-2016]

Koulutuskeskus Salpaus, Tamora Oy ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Medianomi (ylempi AMK) – [2011-2012]

Mediatuottamisen koulutusohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu, kulttuuri ja luova ala.

Medianomi – [2004-2007]

Verkkoviestintä, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, kulttuuri ja luova ala.

Merkonomi – [1995-1997]

ATK-suuntautuminen, Helsingin kauppaoppilaitos, Helsinki.

Ylioppilastutkinto – [1991]

Linnan lukio, Kajaani.

Lukio – [1988-1991]

Kuvaamataitopainotteinen, Linnan lukio, Kajaani.

Muut opinnot, kurssit jne.

Scrum Express – [2013]

Päivän koulutus, jossa perehdyttiin Scrum-menetelmään ketterän projektinhallinnan piirteisiin. Kouluttaja: Lare Lekman.

Fasilitointi – Toiminnan konkretisointi ja prosessien rakentaminen – [2012]

Koko päivän koulutus – Kuinka fasilitoivilla menetelmillä tuotetuista ideoista rakennetaan konkreettinen toiminta- ja seurantasuunnitelma vastuuhenkilöineen. Käsiteltiin myös vaikeista ryhmätilanteista selviämistä. Kouluttaja: Kari Kukkola, Grape People Finland Oy.

Fasilitointi – Ideointityökalut ja fasilitaattorin kompetenssit – [2012]

Puolen päivän koulutus – Miten ryhmän saa tuottamaan ideoita? Luovan ajattelun edistäminen ryhmässä, luovan ongelmanratkaisun prosessi, miten valita parhaat ideat, fasilitoinnin kompetenssit. Kouluttaja: Kari Kukkola, Grape People Finland Oy.

Fasilitoinnin perusteet – [2012]

Koko päivän koulutus – Mitä on fasilitointi ja millaista roolia se minulta edellyttää? Miksi fasilitoida ja mihin se voi johtaa? Miten aloitan työpajan siten, että kaikki innostuvat osallistumaan? Kouluttaja: Kari Kukkola, Grape People Finland Oy.

Tunteella! – Voimaa tekemiseen – [2012]

Luento – Tunteet vaikuttavat kaikkeen tekemiseemme ratkaisevasti. Mutta mitkä tunteet ja miten? Luennoitsija: Jarkko Rantanen, Claro Oy

Vuoroin vaikuttamassa – Vahvista vuorovaikutustaitojasi – [2012]

Luento – Vastuullinen vuorovaikutus ja työyhteisön kehittäminen sekä hyvinvointi, tiimin jäsenten tukeminen ja oma työssä jaksaminen. Luennoitsija: Sirkka Mertala.

Projektin johtaminen ja projektiviestintä – [2010]

Yksipäiväinen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulun projektihenkilöstölle. Kouluttaja: Kai Ruuska Prodictor Oy.

Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen – [2009]

Wikiopiston kymmenviikkoinen kurssi. Opettajat: Jukka Purma, Tarmo Toikkanen ja Teemu Leinonen.

Teaching Multicultural Groups – [2009]

Monikulttuuristen ryhmien opettajille ja muille kulttuurienvälisestä kompetenssista kiinnostuneille suunnattu kurssi. Kouluttaja:
Dr. Lorna Roberts, Research Fellow, Education and Social Research
Institute, Manchester Metropolitan University, England.

TCP/IP advanced course – [2002]

Kaksipäiväisen kurssin aiheita olivat IP-reititys, Cisco IOS, IPv4 ja IPv6. Kouluttaja: Toni Laaksonen, Oy Heltel Ab.

Paperilta verkkoon – mikä muuttuu kirjoittamisessa? – [2000]

Kurssi Elisan web-kirjoittajille. Kouluttaja: Anja Alasilta.

Asiakaspalvelu [1997-1999]

Useita lyhyitä kursseja Elisa Internetin helpdesk-työntekijöille.

Kielitaito

Äidinkieli: Suomi

Muut kielet

 • Englanti, erinomaiset luku-, kirjoitus- ja puhetaidot.
 • Ruotsi, hyvät lukutaidot, perustason kirjoitus- ja puhetaidot.

Tekniset taidot

 • Erinomaiset taidot ja monipuolinen osaaminen verkkojulkaisemisessa.
 • Erinomaiset taidot ja kokemus HTML:stä, CSS:stä ja WWW-sivujen tekemisestä. Perustaidot PHP:stä ja MySQL:stä.
 • Erinomaiset taidot WordPress- ja MediaWiki-julkaisuohjelmistojen käytöstä monipuolissa viestintätehtävissä.
 • Erinomaiset taidot ja kokemus lukuisista sosiaalisen median -palveluista, työkaluista ja tekniikoista kuten Twitter, Delicious.com, Flickr, Facebook, RSS-syötteet ja -lukijat sekä Google-dokumentit. Pitkä kokemus näiden välineiden hyödyntämisestä erilaisissa viestinnällisissä ja yhteistoiminnallisissa käyttötarkoituksissa.
 • Erinomaiset yleiset tietokonetaidot. Windows ja Mac -käyttyöjärjestelmien ja yleisten toimisto-ohjelmistojen ja työkalujen hallinta.
 • Hyvät taidot ja kokemus Unix-käyttöjärjestelmistä.
 • Hyvät taidot digitaalisessa valokuvauksessa ja videokuvauksessa.
 • Hyvät taidot Adobe Photoshop kuvankäsittelyohjelmassa.

Muu osaaminen ja kiinnostuksen kohteet

 • Olen aktiivinen ja taitava kirjoittaja, joka ilmaisee asiat ymmärrettävästi ja täsmällisesti.
 • Olen kiinnostunut musiikista ja erityisesti kitaran ja huuliharpun soitosta, joita olen harjoittanut puoliammattimaisesti.
 • Pidän fyysistä kuntoa yllä pyöräilemällä, kävelemällä, juoksemalla, uimalla ja syömällä terveellisesti.
 • Olen kiinnostunut visuaalisesta ilmaisusta maalaustaiteen, valokuvien, kuvanveiston, arkkitehtuurin, grafiikan ja muotoilun alueilla.
 • Pidän valokuvaamisesta ja nautin suunnattomasti kunnon shakkimatsista.

Ajokortti

Luokka-B