browse authors in alphabetical order:
prev | next

Karilas, Yrjö

Additional info: No additional info available

Author's books

  1. Antero Vipunen; arvoitusten ja ongelmien, leikkien ja pelien sekä eri harrastusalojen pikku jättiläinen
  2. Koululaisen muistikirja IX
  3. Koululaisen muistikirja XXVI
  4. Koululaisen muistikirja XXVIII
  5. Mieleni minun tekevi; askartelun ja kokeilun, keräilyn ja retkeilyn sekä eri harrastusalojen pikku jättiläinen