Digitaalinen jalanjälki – Isokangas & Vassinen

Antti Isokangas ja Riku Vassinen kartoittavat kirjassaan Digitaalinen jalanjälki tavoitteelliseen verkkonäkyvyyteen tähtääviä toimenpiteitä. Kirjan lähtökohtana on brändin rakentamiseen suunnattu, aktiiviseen sisällöntuotantoon ja nopeaan reagoimiseen perustuva verkkoläsnäolo, jonka avulla brändin viesti löytyy hakukoneista ja sitä jaetaan eteenpäin sosiaalisen median palveluissa. Kirjan lähestymistapa on markkinoinnillinen – digitaalista jalanjälkeä kasvatetaan, jotta brändi on läsnä siellä, missä verkon käyttäjät liikkuvat, jakavat suosituksia ja keskustelevat itselleen tärkeistä aiheista.

Isokankaan ja Vassisen kirja onnistuu kuvamaan verkon haltuun ottoon vaadittavan määrätietoisen ja pitkäjänteisen prosessin sekä kokoamaan näkökulmia sisällöntuotannon, kosketuspisteiden, käyttäjien persoonallisuustyyppien ja aktiivisen toiminnan kautta. Koska verkossa toimiminen mielletään helposti epämääräiseksi ja päämäärättömäksi haahuiluksi, on hyvä, että kirja perustee ja jaottelee toiminnan selkeiksi kokonaisuuksiksi. Teos antaa hyvän suunnittelukehyksen verkon markkinointihyötyjen tavoittelijalle sortumatta liialliseen hypetykseen; tekijät korostavat pitkäjänteisen työn merkitystä ja epäonnistumisen mahdollisuutta. Verkosta on vaikea löytää pikavoittoja, ja siksi kannattaa panostaa jatkuvaan ja määrätietoiseen työhön, joka kerää pieniä onnistumisia ja voittoja matkan varrella. Tämän painotuksen vuoksi kirja pitäisi luetuttaa verkkoviestinnästä ja -markkinoinnista vastaavan henkilöstön lisäksi resurssien jakamisesta vastaavilla päälliköillä.

Oma suhteeni sosiaalisen median mahdollisuuksiin ei ole yhtä markkinointilähtöinen. Jaan kirjan ajatukset henkilökohtaisen ammatillisen brändin rakentamisesta ja siihen johtavasta aktiivisesta verkkotoiminnasta. Myös yrityksen näkyvyyden ja brändin vahvistamisen osalta voin suositella toimimaan kirjan oppien mukaan, mutta kirjasta puuttuu lähes kokonaan verkon mahdollisuuksien hyödyntäminen oman työn ja yhteistoiminnan tehostamisessa.

Oppilaitosmaailmassa, missä itse tällä hetkellä toimin, kilpaillaan opiskelijoista ja luonnollisesti myös näkyvyydestä ja maineesta verkossa. Markkinointiviestinnän lisäksi olen kiinnostunut verkkovälineiden käyttämisestä esimerkiksi projektin johtamisen tai työryhmän toiminnan suunnittelun ja viestinnän välineenä. Uskon, että tarkoituksenmukainen, keskitetty verkkoalusta mahdollistaa monipuolisen yhteistyön ja tiedon ja ajatusten leviämisen organisaatiossa ja organisaation rajojen ulkopuolella. Tämänkaltainen työskentelyn ja prosessien verkkovälitteinen avaaminen on mielestäni myös tehokas keino kasvattaa Isokankaan ja Vassisen tavoittelemaa digitaalista jalanjälkeä, koska se tarjoaa tarttumapinnan keskeneräisiin, kehitteillä oleviin prosesseihin.

Pidin

  • Hyvä kooste verkkonäkyvyyteen tähtäävästä toiminnasta – tätä me tehdään ja näin se kuuluu tehdä
  • Painotus pitkäjänteisen ja määrätätietoisen työn puolesta – pikavoittoja tuskin osuu kohdalle
  • Rento, ymmärrettävä kieli, ei turhaa termikikkailua

Petrattavaa

  • Markkinointi- ja näkyvyysnäkökulman lisäksi olisi voinut esitellä työskentelyä tehostavia toimintatapoja ja yhteistoimintamalleja – ehkä se on toisen kirjan paikka
  • Gurutyylinen, paikoin hieman ylimielinen kirjoitustyyli ärsytti – oli varmaan tarkoituskin
  • Paikoitellen pieni tiivistäminen olisi ollut paikallaan

Suositeltavaa luettavaa verkkoviestinnän ja markkinoinnin parissa toimiville ja varsinkin niille, jotka harkitsevat resurssien suuntaamista verkoon.