The Ultimate Student Guide to xMOOCs and cMOOCs

Kategoriassa Oppiminen, Web

The Ultimate Student Guide to xMOOCs and cMOOCs – moocnewsandreviews.com.

Erilaisten MOOC-toteutusten määritelmiä.

Vastaa