Jussi Linkola – CV

Hei, Olen Jussi Linkola, verkkoviestijä ja projektiosaaja Helsingistä. Minua kiinnostavat verkon mahdollisuudet viestinnässä, yhteistyössä, oppimisessa ja opettamisessa.


Työkokemus

Projektisuunnittelija / tuntiopettaja / asiantuntijalehtori – [2021–]

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

 • Viestintäasiantuntija Hytke – Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä -hankkeessa. Tehtävät esimerkiksi:
  • Hankeviestintä, verkkosivut ja viestintäkanavat
  • Julkaisutoimitus
  • Podcast-tuotanto
 • Asiantuntijalehtori Uraohjain+ -hankkeessa
  • Media-alan kehitys- ja koordinointivastuu uraojauspalvelun kehittämisessä
  • Uraohjaus
  • Viestintä

Projektipäällikkö – [2018–2021]

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

 • Projektipäällikkö Oiva – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa -hankkeessa
  • Hankkeen sisällöllinen vastuu, vastuu projekti- ja ohjausryhmästä, taloudellinen vastuu, vastuu tuloksista ja aikataulusta, yhteiskehittelyn johtaminen.
  • Viestintä, Oiva-verkkosivujen toteutus ja ylläpito.
 • Koordinaattori ja tiedottaja Virtual Writers’ Room -hankkeessa.
  • Viestintä, VWR-verkkosivujen toteutus ja ylläpito. Sisällöntuotanto ja tiedottaminen.
 • Communication Specialist Healthy Boost -hankkeessa.

Projektisuunnittelija / tuntiopettaja – [2008–2018]

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

 • Kehityshanketyö, projektien ja hankkeiden suunnittelu, toteuttaminen ja hankeviestintä.
 • Verkkoviestinnän suunnittelu ja toteutus eri verkkoalustoja hyödyntäen sisäisen, ulkoisen ja yhteistoiminnallisen viestinnän näkökulmasta.
 • Oppimateriaalien tuottaminen.
 • Tikissä-blogin toimitustyö.
 • Verkkoviestintään liittyvä luennointi ja opetus sekä täydennyskoulutus.
 • WWW-julkaisemisen, verkkosivujen tekemisen, WordPress-julkaisualustan ja konseptisuunnittelun opetus.

Tietoverkkoasiantuntija – [2000–2007]

Elisa Oyj, Helsinki

 • Yritysasiakkaiden Internetpalvelujen tilaustoimitukset, domain-nimien rekisteröinti ja eri domain-päätteisiin ja -myöntäjiin liittyvä konsultointi.
 • Nimipalvelun ylläpito Elisa Internetin nimipalvelimilla. konsultointi sähköpostipalvelujen, WWW:n ja muiden Internet-palvelujen määrityksiin, käyttöönottoon ja toimintaan liittyen.
 • Tiimini työhön liittyviä sääntöjä ja ohjeistuksia sisältävän intranetin rakentaminen ja ylläpito.

Koulutus

Tutkinnot

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto – [2015–2016]

Koulutuskeskus Salpaus, Tamora Oy ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.
Koulutukseen liittyvät blogimerkinnät.

Medianomi (ylempi AMK) – [2011–2012]

Mediatuottamisen koulutusohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu, kulttuuri ja luova ala.
Koulutukseen liittyvät blogimerkinnät.

Medianomi – [2004–2007]

Verkkoviestintä, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, kulttuuri ja luova ala.

Merkonomi – [1995–1997]

ATK-suuntautuminen, Helsingin kauppaoppilaitos, Helsinki.

Ylioppilastutkinto – [1991]

Linnan lukio, Kajaani.

Lukio – [1988–1991]

Kuvaamataitopainotteinen, Linnan lukio, Kajaani.

Muut opinnot, kurssit jne.

Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet (5 op) – [2024]

Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kurssi.

Saavutettavuuden arviointi omatoimisesti – [2024]

Corellia Oy:n tuottama koko päivän koulutus verkkosivujen saavutettavuuden arvioinnista. Kouluttaja: Kari Selovuo.

PMAF Project Management Foundation -sertifikaatti – [2020]

PMAF Project Management Foundationin sertifikaatti Projektin johdon pätevyys 3.0 -sisältöjen (pdf) hallinnasta.

Saavutettavat asiakirjat verkossa -koulutus – [2020]

Celian ja eOppivan tuottama verkkokurssi.

Vertaisryhmämentorointi (verme) – [2019]

3AMK:n (Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia) projektipäälliköille suunnattu vertaismentorointiprosessi.

Scrum Express – [2013]

Päivän koulutus, jossa perehdyttiin Scrum-menetelmään ketterän projektinhallinnan piirteisiin. Kouluttaja: Lare Lekman.

Fasilitointi – Toiminnan konkretisointi ja prosessien rakentaminen – [2012]

Koko päivän koulutus – Kuinka fasilitoivilla menetelmillä tuotetuista ideoista rakennetaan konkreettinen toiminta- ja seurantasuunnitelma vastuuhenkilöineen. Käsiteltiin myös vaikeista ryhmätilanteista selviämistä. Kouluttaja: Kari Kukkola, Grape People Finland Oy.

Fasilitointi – Ideointityökalut ja fasilitaattorin kompetenssit – [2012]

Puolen päivän koulutus – Miten ryhmän saa tuottamaan ideoita? Luovan ajattelun edistäminen ryhmässä, luovan ongelmanratkaisun prosessi, miten valita parhaat ideat, fasilitoinnin kompetenssit. Kouluttaja: Kari Kukkola, Grape People Finland Oy.

Fasilitoinnin perusteet – [2012]

Koko päivän koulutus – Mitä on fasilitointi ja millaista roolia se minulta edellyttää? Miksi fasilitoida ja mihin se voi johtaa? Miten aloitan työpajan siten, että kaikki innostuvat osallistumaan? Kouluttaja: Kari Kukkola, Grape People Finland Oy.

Tunteella! – Voimaa tekemiseen – [2012]

Luento – Tunteet vaikuttavat kaikkeen tekemiseemme ratkaisevasti. Mutta mitkä tunteet ja miten? Luennoitsija: Jarkko Rantanen, Claro Oy

Vuoroin vaikuttamassa – Vahvista vuorovaikutustaitojasi – [2012]

Luento – Vastuullinen vuorovaikutus ja työyhteisön kehittäminen sekä hyvinvointi, tiimin jäsenten tukeminen ja oma työssä jaksaminen. Luennoitsija: Sirkka Mertala.

Projektin johtaminen ja projektiviestintä – [2010]

Yksipäiväinen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulun projektihenkilöstölle. Kouluttaja: Kai Ruuska Prodictor Oy.

Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen – [2009]

Wikiopiston kymmenviikkoinen kurssi. Opettajat: Jukka Purma, Tarmo Toikkanen ja Teemu Leinonen.
Kurssiin liittyvät blogimerkinnät.

Teaching Multicultural Groups – [2009]

Monikulttuuristen ryhmien opettajille ja muille kulttuurienvälisestä kompetenssista kiinnostuneille suunnattu kurssi. Kouluttaja:
Dr. Lorna Roberts, Research Fellow, Education and Social Research
Institute, Manchester Metropolitan University, England.

Kielitaito

Äidinkieli: Suomi

Muut kielet

 • Englanti, erinomaiset luku-, kirjoitus- ja puhetaidot.
 • Ruotsi, hyvät lukutaidot, perustason kirjoitus- ja puhetaidot.

Tekninen osaaminen

 • Erinomaiset taidot ja monipuolinen osaaminen verkkojulkaisemisessa.
 • Erinomaiset taidot ja kokemus HTML:stä, CSS:stä ja WWW-sivujen tekemisestä. Perustaidot PHP:stä ja MySQL:stä.
 • Erinomaiset taidot WordPress-julkaisuohjelmiston käytöstä monipuolissa viestintätehtävissä.
 • Erinomaiset taidot Moodle- ja Moodlerooms-verkko-oppimisympäristöistä.
 • Erinomaiset taidot ja kokemus lukuisista sosiaalisen median -palveluista, työkaluista ja tekniikoista. Pitkä kokemus näiden välineiden hyödyntämisestä erilaisissa viestinnällisissä ja yhteistoiminnallisissa käyttötarkoituksissa.
 • Erinomaiset yleiset tietokonetaidot. Windows ja Mac -käyttyöjärjestelmien ja yleisten toimisto-ohjelmistojen ja työkalujen hallinta.
 • Hyvät taidot ja kokemus Unix-käyttöjärjestelmistä.
 • Hyvät taidot digitaalisessa valokuvauksessa ja videokuvauksessa.
 • Hyvät taidot Adobe Photoshop kuvankäsittelyohjelmassa.

Muuta osaamista ja kiinnostuksen kohteita

 • Olen aktiivinen ja taitava kirjoittaja, ilmaisen asiat ymmärrettävästi ja täsmällisesti.
 • Musiikki on intohimoni, erityisesti pidän laulamisesta sekä steel-kitaran, ukulelen ja huuliharpun soitosta.
 • Hikoilen ja hengästyn pyöräilemällä, juoksemalla, uimalla ja ulkoiluttamalla basenji-koiraamme.
 • Nautin visuaalisesta ilmaisusta maalaustaiteen, valokuvien, kuvanveiston, arkkitehtuurin, grafiikan ja muotoilun alueilla.
 • Innostun valtavasti kunnon shakkimatsista.

Ajokortti

Luokka-B