Arviointikeskustelu työpaikkakouluttajan kanssa

Viime torstaina pidimme erikoisammattitutkinnon arviointikeskustelun työpaikkaohjaajani Juhanan kanssa. Kävimme läpi ajankohtaisia kehitysprojektejani.

Distanssi-hankkeessa toteutamme keväällä 2016 avoimen verkkokurssin, ja olen mukana suunnittelemassa ja rakentamassa kurssitoteutusta. Tulemme hyödyntämään suunnittelussa australialaisen Gilly Salmonin kehittämää Carpe Diem -suunnittelumenetelmää. Kurssialustoina tulemme todennäköisesti käyttämään Blackboard Inc:n Moodlerooms ja Open Education -alustoja. Paljon kehitettävää siis riittää.

Toinen ajankohtainen kehitysprojekti on Central Baltic -rahoitusohjelmaan liittyvän projektin valmistelu. Valmistelemme kokonaisuutta Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja tavoitteena on saada mukaan partnereita Virosta, Latviasta ja Ruotsista. Valmistelussa hyödynnetään runsaasti verkkovälineitä, esimerkiksi Adobe Connect -videoneuvottelua etäkokouksissa ja Google Drive -palvelua yhteisten dokumenttien työstämisessä.

Kokoamani ideaesitteen kansilehti.
Kokoamani ideaesitteen kansilehti.

Juhanan kanssa käydyssä arivointikeskustelussa totesimme, että tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon näkökulmasta osaamistavoitteet etenevät hyvällä vauhdilla.

Vastaa