Tarkkaamo

Jussi Linkolan blogi ja kotisivusto

Tuotekehitys ja immateriaalioikeudet

Jälleen erikoisammattitukintolähipäivä. Puhujana tänään Tamora Legalin asiantuntija Onni Hietalahti ja aiheena IPR eli immateriaalioikeudet.

Immateriaalioikeusjärjestelmä Suomessa

Alkuun pieni ryhmätyö, mitkä ovat Metropolian kolme keskeistä pointtia immateriaalioikeuksiin? Esimerkiksi työsuhdekeksinnöt, opiskelijoiden IPR-juridiikka, tutkimushankkeiden IPR-asiat.

Mitä immateriaalioikeudet ovat?

 • Immateriaalioikeudet = Intellectual Property Rights
  • Industrial Property Rights = teollisoikeudet
  • Intellectual Property = aineeton omaisuus

IPR:t ovat jälkiteollisen tietoyhteiskunnan keskeinen tuotannontekijä, ne turvaavat tuotekehitystä ja investointeja. Kielto-oikeuksia. Kannustavat luovaan työhön – korvaus oikeudenhaltijalle. Tietoyhteiskunta on lisännyt IPR:n määrää. Tiedonjakamisen helppous ja globalisaatio ovat haastaneet IPR-järjestelmän.

 • Sopimukset
  • Tekijänoikeudet
  • Tavaramerkit
  • Patentit
  • Know-How
  • Liikesalaisuudet
  • Mallisuoja
  • Toiminimi
  • Domain-nimet

Immateriaalioikeusjärjestelmän keskeiset teemat

 1. Oikeuksien identifiointi ja hankkiminen
 2. Oikeuksien suojaaminen – Esimerkiksi mallisuoja ja patentti edellyttävät aktiivista toimintaa. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti.
 3. Oikeuksien hyödyntäminen – Esimerkiksi patentoidun keksinnön markkinoille saattaminen, kirjan oikeuksien myyminen.
 4. Oikeuksien puolustaminen – Esimerkiksi patenttiloukkauksen riitauttaminen ja korvausten hakeminen oikeusteitse.

Patentti

Yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen käyttöön, valmistukseen, tuontiin, myyntiin ja vuokraukseen.

 • Suojan kohteena uusi ja ennalta arvaamaton ratkaisu tekniseen ongelmaan
 • Edellytyksenä
  • Uutuus
  • Ennalta arvaamattomuus/keksinnöllisyys
  • Teollinen hyödynnettävyys
 • Suoja hakemuspäivästä – patentoitu keksintö on julkinen – käsittely noin 2 vuotta

Patentin suojaus

 • Identifiointi
 • Patenttihakemus PHR:lle – 18 kuukauden salassapito
 • Hakemuksen käsittely: muotoseikat, uutuus, keksinnöllisyys, ratkaisu (myöntö/hylkäys)
 • Väiteaika 9 kuukautta patentin myöntämisestä – patentin mahdollinen rajoittaminen
 • Voimassa 20 vuotta hakemuspäivästä
 • Ylläpitomaksu on maksettava, muuten patentti raukeaa
 • KV-suojauksen mekanismi on samanlainen (PPH-sopimukset)

Hyödyllisyysmalli

 • Pikku patentti – patentin kaltainen kielto-oikeus
 • Ei edellytä keksinnöltä keksinnöllisyyttä – tutkimus vain muodollinen
 • Aueellisesti rajallinen
 • Voimassa enintään 10 vuotta (4+4+2) hakemuspäivästä
 • Kuulutus ja merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin
 • Voidaan hakea rinnakkain patentin kanssa

Tavaramerkki

Tavaramerkki on yksinoikeus kieltää muita käyttämästä sekoitettavissa olevaa kuviota, sanaa, ääntä, väriä ja niin edelleen tavaroiden tai palveluiden tunnuksena.

 • Suoja edellytää vakiintumista tai rekisteröimistä
 • Rekisteröinnin edellytyksenä erottamiskyky
  • Kuvailevat laji- tai laatusanat eivät kelpaa tavaramerkiksi
 • Merkki ei saa olla sekoitettavissa toiseen tavaramerkkiin
 • Merkki ei saa olla harhaanjohtava
 • Teknisiä ominaisuuksia ei voi suojata
 • Ei saa loukata toisen tekijänoikeutta, toiminimeä, mallioikeutta tai teoksen nimeä
 • Rekisteröidään tavara-/palveluluokittain (45 kpl)
 • Suoja-aika 10 vuotta, uusittavissa ikuisesti
 • Suoja on alueellista
 • Suojan voi menettää yleisyyden vuoksi (esimerkiksi Turvaura, Heteka ja niin edelleen)

Tekijänoikeus

 • Syntyy automaattisesti teoksen syntyhetkellä
 • Syntyy teoksen tekijälle
 • Ei vaadi rekisteröintiä
 • Suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolemasta
 • Lähioikeuksien suoja-ajat ovat poikkeavia
 • Sisältötuotteiden keskeinen suojamuoto

Tekijänoikeuslaista löytyvät muun muassa taloudelliset ja moraaliset oikeudet ja muut aiheeseen liittyvät seikat kuten esimerkiksi tekijänoikeuden rajoitukset.


Tauko


Mallioikeus

Mallina voidaan suojata tuotteen tai sen osan ulkomuoto (koristelu, linjat, värit, muoto, pinta, materiaali). Teollisen muotoilun tärkein suojausmetodi.

 • Konkreettinen tavara tai sen osa – esimerkiksi sämpylä tai kahvikupin korva
 • Erottamisvaatimus – kokonaisarvio
 • Suojataan yksinoikeus mallin kaupalliseen käyttöön
 • Ei suojaa teknisiä ratkaisuja

Lisää aiheesta esimerkiksi tältä PRH:n Mallioikeus pähkinänkuoressa -sivulta.

Mallioikeuden suojaaminen

 • Hakemus PRH:lle
 • Myönnetään, jos malli on uusi ja yksilöllinen (ei saa olla tullut julkiseksi – kuitenkin 12 kk grace period ennen hakemuksen tekoa)
 • Voimassa enintään 25 vuotta hakemuspäivästä
 • Uusittava 5 vuoden välein

Työsuhdekeksintölaki

 • Työsuhdekeksintölain soveltaminen
  • Työ- tai virkasuhde
  • Patentoitavissa olevat keksinnöt
  • Työnantajan toimialaan liittyvää
 • Työntekijän velvollisuus ilmoittaa keksinnöstä
 • Työnantajan velvollisuus maksaa kohtuullinen korvaus, jos keksintö tulee käyttöön
 • Sisäiset ohjeet
 • Työsuhdekeksintölautakunta

Muut immateriaalioikeudet ja työsuhde

Ainoastaan tietokoneohjelmat, tietokannat ja näihin liittyvät aineistot siirtyvät oletusarvoisesti työnantajalle. Muilta osin asiat edellyttävät sopimista. Jos ei sovita erikseen, on työnantajalla käyttöoikeus.

Runsasta keskustelua opettajien tuottamien opetusmateriaalien käyttöoikeuksista, eli jos opettaja työajalla tekee kurssin opetusmateriaalia, onko työnantajalla oikeus käyttää materiaaleja? On olemassa kulttuuri, että ainakin osa opettajista pitää kiinni omista materiaaleistaan. Onnin mukaan kuitenkin on niin, että jos asiasta ei ole erikseen sovittu, on työnantajalla oikeus käyttää materiaaleja.

Know-how ja liikesalaisuudet

Keskusteltiin muun muassa opinnäytetöiden julkisuudesta sekä osittaisesta salaamisesta muun muassa liikesalaisuuksien osalta.

Immateriaalioikeuksien siirtäminen

Tämä on se suurin maailma, eli oikeuksien siirtäminen ja bisneksen tekeminen immateriaalioikeuksien avulla.

Patentit, mallioikeudet ja tekijänoikeudet ja niin edelleen ovat siirrettävissä sopimuksella:

 • Kokonaisluovutus – kauppa oikeuksista
 • Osittaisluovutus lisenssisopimuksella
  • Ekslusiivinen – ei-eksklusiivinen
  • Ajallinen rajoitus
  • Toimiala/kohderajaus – mihin käyttöön?
  • Alueellinen rajoitus

Omia tunnelmia

Varsin asiallista kertausta immateriaalioikeuksiin liittyen. Ei varsinaisesti uusia tai yllättäviä asioita, mutta tärkeitä aiheita, joita on aina välillä hyvä palautella mieleen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *