Tarkkaamo

Jussi Linkolan blogi ja kotisivusto

Näin toteutat verkkojulkaisun

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden (TKI) toiminnassa syntyviä työn tuloksia levitetään esimerkiksi tuottamalla julkaisuja, jotka ovat saatavilla verkossa. Vaihtoehto pdf-tiedostomuotoiselle julkaisulle on verkkojulkaisu, joka toimii perinteisen verkkosivuston logiikalla. Se koostuu joukosta yksittäisiä verkkosivuja, joiden välillä voi navigoida, ja sen sisällöt ovat luettavissa ja katseltavissa verkkoselaimella ja avustavan teknologian avulla. Tämä tuo etuja pdf-muotoiseen sähköiseen julkaisuun verrattuna.

Saavutettavan pdf-tiedoston luominen ja ylläpitäminen voi olla varsin työläs tehtävä. Hankejulkaisuksi sopiva, melko yksinkertainen, tekstiä ja kuvia sisältävä verkkosivusto on kohtalaisen helppo rakentaa saavutettavaksi. Hyvin pitkälle päästään, kun huolehditaan tekstien ja taustojen riittävästä kontrastista sekä sivujen rakenteen merkitsemisestä oikeilla otsikkotasoilla. Kun vielä muistetaan käyttää informatiivisia linkkitekstejä ja kuvien alt-tekstejä, ja tarvittaessa kirjoitetaan kuville ja kaavioille laajemmat tekstivastineet, on julkaisu hyvin laajan lukijakunnan saavutettavissa.

Saavutettava verkkosivusto toimii laajalti eri päätelaitteissa ja sitä voidaan käyttää avustavan teknologian, esimerkiksi ruudunlukijan, kanssa. Sivusto myös indeksoituu hakukoneisiin ja on löydettävissä ja helposti luettavissa, kun sivuston aiheita etsitään verkosta. Sivuston eri osioihin on mahdollista linkittää, jolloin sivuston sisältöjä on helppo levittää eteenpäin jakamalla niihin suoria linkkejä.

Verkkojulkaisu mahdollistaa sisällön tehokkaan leviämisen.

Verkkosivusto on tarvittaessa helposti päivitettävissä. Pdf-julkaisua tuotettaessa on usein tarve graafiselle osaajalle, joka työstää julkaisun taitetun version ja luo siitä lopullisen pdf-version. Julkaisun päivittäminen voi olla työlästä, jos alkuperäiset taittotiedostot ovat tekijän hallussa tai jos tiedostot eivät ole enää saatavilla. Verkkojulkaisu voidaan rakentaa pienen perehtymisen myötä omaksuttavan sisällönhallintajärjestelmän avulla, jolloin julkaisun päivittäminen on helppoa ja päivitysvastuuta voidaan jakaa useammalle henkilölle.

Verkkosivustona toteutetusta julkaisusta voidaan saada kävijätilastoja ja esimerkiksi nähdä, mitä sisältöjä lukijat erityisesti lukevat. Pdf-julkaisusta voidaan tilastoida parhaimmillaan latausmäärä sekä reitti, jonka kautta lukija päätyi julkaisun lataussivulle, jos julkaisualusta tämän mahdollistaa. Verkkojulkaisu sen sijaan mahdolistaa monipuolisen kävijätilastoinnin. Tilastoinnin myötä voidaan nähdä, mistä kävijät julkaisuun tulivat, mitä tietoa he hakivat ja mille sisältösivulle he saapuivat, kuinka he liikkuivat sivuilla ja kauanko he viipyivät kunkin sisällön parissa.

Verkkojulkaisun rakentaminen

Julkaisun tärkein asia on sen tietosisältö, joka yleensä tarkoittaa kokoelmaa tekstejä ja kuvia. Julkaisuja voidaan toimittaa ja työstää esimerkiksi siten, että materiaalit jaetaan jossain sopivassa pilvipalveluissa. Verkkojulkaisua rakentaessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Google Sites -alustaa, jossa sisältöjä voidaan rakentaa valmiiksi verkkosivuston logiikalla. Sisältöjen ollessa lähes valmiit materiaali voidaan siirtää ja muotoilla lopulliselle julkaisualustalle.

Toteutin verkkojulkaisun Vaikuttava projekti, joka käsittelee vaikuttavuutta hanketoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Julkaisun on toimittanut Osuma-hankkeen projektipäällikkö, yliopettaja Katri Halonen. Tässä työssä Google Sites -alustan hyödyntäminen sisällöntuotannossa osoittautui lopullisen julkaisun näkökulmasta toimivaksi valinnaksi, koska Sitesilla julkaisu saatiin jo alkuvaiheessa sisällöntuottajien kesken verkkosivuston muotoon ja rakenteeseen. Kun tuli aika siirtää materiaali varsinaiseen julkaisujärjestelmään, oli sisällöt jo hyvin jäsennelty selkeiden yläotsikkojen alle.

Siirtovaiheessa kiteytettiin rakenteen osalta enää kahta yläotsikkoa: “Viestinnän vaikuttavuus” vaihtui muotoon “Viestintä” ja  “Hyvän käytänteen paikantaminen” muotoon “Hyvä käytänne”. Tarkoitus oli, että sivuston navigaatio-osion muodostavat aihealueiden nimet olisivat mahdollisimman selkeät ja ytimekkäät hahmottamisen ja käytettävyyden vuoksi.

Sisällönhallinta

Vaikuttava projekti -sivusto on toteutettu WordPress-julkaisujärjestelmällä. WordPress-ohjelmisto, jonka voi ladata WordPress.org -sivustolta, on asennettu Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelimelle ja muokattu tarkoitukseen sopivaksi.

Sivuston ulkoasu on toteutettu Reykjavik-ulkoasuteeman pohjalle. Teema on maksuton ja sen on rakentanut WebMan Design / Oliver Juhas. WebMan Desing -teemat ovat lähtökohtaisesti saavutettavia, joten niiden pohjalta voi rakentaa saavutettavia sivustoja luottaen siihen, että esimerkiksi tekstien kontrastit ja teeman tuottama koodi ovat saavutettavia.

Vaikuttava projekti -sivustolla jokaisella sisältöosiolla on WordPress-järjestelmän otsakekuva-toiminnolla toteutettu, näyttävä kuvaelementti sivun otsikon alla. Otsakekuvien tarkoituksena on keventää tekstisisältöä ja antaa kullekin osiolle oma visuaalinen kiinnekohta. Otsakekuvaelementti toistuu sisältösivuilla “haitari (accordion)”-toiminnolla toteutettujen alaosioiden otsikoissa.

WordPress-ohjelmistolle on saatavilla runsaasti erilaisia lisäosia, joilla ohjemiston toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia voidaan lisätä. Vaikuttava projekti -sivustolla on käytössä vain yksi lisäosa, Accordion Blocks. Lisäosalla on toteutettu otsikkosivujen alaosien piilottaminen ja esiin tuominen käyttäjän toiminnan mukaisesti. Kun sisältösivu avataan, ovat alaosiot suljettuina, ja kun osion otsikkoa klikataan, avautuu osio luettavaksi. Lisäosa on teknisesti saavutettava, eli sisältö on luettavissa ruudunlukijalla sisältöihin pääsee navigoimaan näppäimistöllä, jos käyttäjä ei esimerkiksi kykene käyttämään hiirtä tai kosketuslevyä.

Viisi vinkkiä verkkojulkaisuun

Parhaat vinkit verkkojulkaisun toteuttamiseen:

  1. Selkeytä yläotsikot, määrittele päänavigaatio
  2. Luo sisältösoivuille toistuva, johdonmukainen rakenne
  3. Korosta ja elävöitä, mutta ei liikaa
  4. Kevennä kuvilla
  5. Karsi, yksinkertaista

Selkeytä aihealueet sekä yläotsikot ja määrittele päänavigaatio. Kun julkaisun rakenne on looginen ja jaettu selkeiden yläotsikoiden alle, on helppo tuottaa verkkosivustolle johdonmukainen navigaatio, joka kertoo lukijalle, mistä julkaisussa on kyse ja mistä asiat löytyvät.

Luo sisältösivuille toistuva, johdonmukainen rakenne. Käytettävyyden ja saavutettavuuden kannalta on hyvä pitää eri sisältösivut samankaltaisina, niin lukijan ei tarvitse jokaisella sivulla orientoitua uudelleen sisällön esittämistapaan.

Korosta ja elävöitä kohtuudella. Pitkiä tekstimassoja on hyvä jakaa sekä korostaa asioita sopivasti, ja näin antaa antaa lukijan kasteelle kiintopisteitä. Kannattaa kuitenkin varoa liioittelemasta; jos kaikkea korostaa ja elävöittää, tulee sisällöstä meluisaa sekamelskaa, jota on raskas hahmottaa.

Kevennä kuvilla. Kuvat keventävät näkevän käyttäjän käyttökokemusta, ja kuvilla voi havainnollistaa ja kiteyttää asioita. Ylimääräisten kuvituskuvien käyttöä kannattaa harkita, että ajatus ja pysyy itse asiassa.

Karsi, yksinkertaista. Verkossa tietoa etsitään nopeasti silmäillen, joten on tärkeää, että lukija löytää heti ja helposti oleelliset asiat. Olennaiseen keskittyminen auttaa karsimaan ja kiteyttämään asiat myös julkaisua tehdessä, mikä usein johtaa parempaan lopputulokseen myös sisällön kannalta.

Kirjoittaja

Jussi Linkola on projektisuunnittelija ja verkkoviestijä Metropolia ammattikorkeakoulun Media, muotoilu ja konservointi -osaamisalueelta. Osuma-hankkeessa Jussi vastasi verkkosivujen sekä Vaikuttava projekti -verkkojulkaisun toteutuksesta.

Lisätietoja

Osuma-hanke toimi valtakunnallisten Osallistamalla osaamista -kehittämisohjelmien aktivointi- ja koordinointihankkeena vuosina 2018-21.


Kirjoitus on julkaistu alun perin Metropolia Ammattikorkeakoulun Tikissä-blogissa 25.10.2021.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *