Avokurssi – Avoimien oppiresurssien projekteja

Tehtävä: Tutustu esimerkkiprojekteihin ja arvioi niitä.

Open University (UK) Open Content Initiative

OpenLearn – open educational resources from The Open University. Free online learning materials for all to use. OpenLearn on Open Universityn kurssimateriaalien julkaisupaikka. Materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä, ne ovat maksuttomia ja niitä voivat hyödyntää oppijat ja opettajat omiin tarkoituksiinsa. Käyttölisenssinä OpenLearn käyttää Creative Commonsin Attribution-Non-Commercial-Share-Alike -lisenssiä, jonka mukaan

  1. käytön tulee olla ei-kaupallista
  2. viittaus Open Universityyn täytyy aina sisällyttää käyttöön otettuihin materiaaleihin
  3. muokatut sisällöt tulee aina jakaa OpenLearnissa.

Julkaisemisessa OpenLearn käyttää kaksivaiheista menettelyä. Uudet materiaalit julkaistaan ensin LabSpace -ympäristöön, mistä hyväksytyt materiaalit siirretään varsinaiseen OpenLearn -ympäristöön. LabSpacessa on myös mahdollista yhdistellä ja muokata olemassa olevia materiaaleja.

Oppiresurssien lisäksi OpenLearn tarjoaa opiskeluvälineitä. Ympäristössä on mahdollista esimerkiksi pitää oppimispäiväkirjaa, videoblogia ja rakentaa tietokarttoja. Keskustelufoorumit ja opintopiirit mahdollistavat kommunikoinnin muiden opiskelijoiden kanssa.

OpenLearnin opintokokonaisuudet on jaettu hierarkkisesti ala-osioihin, joita voi selata eteen- ja taaksepäin vievien navigointilinkkien avulla. Osa materiaalista on liitetty sivulle pdf-tiedostoina, ja mukana on myös kuvia ja ääntä. Äänitiedostojen soittamista varten on sivulle upotettu Flash-soitin. Kielten opiskeluun liittyen huomasin toimivan ratkaisun, kun tehtävien vastaukset oli piilotettu linkin taakse, joka avasi vastaukset suoraan samalle tehtäväsivulle. Samaa piilotettua sisältöä hyödyntävää toimintoa käytettiin muissakin yhteyksissä. Tämä vaikuttaa hyödylliseltä idealta, koska se lisää pienellä panoksella interaktiivisuutta opintomateriaaleihin. En ehtinyt löytää materiaaleista videoita, mutta OpenLearnin Youtube-kanavalta niitäkin löytyi.

Materiaalien aiheet ovat hyvin monipuolisia. Kymmenen suosituimman opintokokonaisuuden joukosta löytyy mm. historiaa, fiktion käsikirjoittamista ja espanjan kieltä.

OpenLearn vaikuttaa monipuoliselta oppimateriaalien julkaisualustalta. Alusta etenkin sellaisen materiaalin kanssa, joka on tarkoitettu opeteltavaksi tai omaksuttavaksi. Itseäni kiehtoo enemmän wikimäinen työskentelymalli, jossa materiaaleja voidaan julkaista keskeneräisinä dokumentteina yhteistä työstöä silmällä pitäen.

Rice Connexions

Connexions on Rice-yliopiston projekti, jonka tarkoituksen on uudistaa oppikirjojen ja -materiaalien kirjoittamis-, muokkaamis, julkaisemis-, ja käyttötavat. Connexionsin materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytössä Creative Commons Attribution -lisenssillä, eli niitä saa kopioida ja jakaa eteenpäin sekä muokata, kunhan alkuperäiseen tekijään viitataan.

Perustoiminnoiltaan Connexions toimii pitkälti kuten OpenLearn. Sivustolle tuotetaan sisältökokonaisuuksia, joita on mahdollista hyödyntää sellaisenaan, tai niistä voi rakentaa kokoelmia eri tarkoituksiin.

Sisällön puolesta suosituin aihe on musiikki, joskin paljon muitakin aiheita löytyy. Materiaali on pääosin tekstimuotoista, kuvilla elävoitettyä sisältöä. Äänitiedostoja en löytänyt, mikä on mielestäni yllättävää varsin musiikkipainotteisesta sisällöstä johtuen. Sisältökokonaisuudet on mahdollista ladata itselle pdf-muodossa, ja Connexions mahdollistaa myös sisältöjen arvioinnin 1-5 tähtiluokituksella. OpenLearniin liittyvä selvä ero oli ahkera artikkelien välinen ristiinlinkitys. Yhtäläisyytenä löytyy sisältösivulle piilotetut tehtävävastaukset, jotka saa näkyviin klikkaamalla vastauslinkkiä.

Connexionsin osalta huomasin, että kun projekti on selvästi yliopiston nimissä, suhtauduin luottavaisesti sisällön laatuun. Taustaorganisaatio vaikuttaa siis ainakin omalla kohdallani ennakko-oletuksiin, varsinkin kun laajempaa katsausta sisältöön ei ollut aikaa tehdä.

MIT OpenCourseWare

MIT OpenCourseWare on MIT:n kurssimateriaalien verkkojulkaisualusta. Sisältöä on runsaasti ja laaja-alaisesti, ja se on linsensoitu Creative Commonsin Attribution-Noncommercial-Share Alike -linsenssillä. Mukavana yllätyksenä huomasin, että OpenCourseWaren videomuotoinen opetusmateriaali on julkaistu oman Youtube -kanavan kautta, ja videoita on tällä hetkellä 1118. Oman työni kannalta tämä vahvistaa ajatusta ulkopuolisen videopalvelun hyödyntämisestä julkaisutoiminnassa.

LeMill.net

LeMill on verkkoyhteisö ja ohjelmisto avointen oppiresurssien jakamiseen. Ohjelmisto on Plone -sisällönhallintajärjestelmän laajenus. Kehitystyötä johdetaan Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriosta.

LeMill:n oppiresurssit voivat sisältää tekstejä ja eri mediaelemenettejä, esim. kuvia ja äänitiedostoja. Lisäksi ulkpuolisissa palveluissa julkaistuja videoita ja presentaatioita voi upottaa materiaalisivuille.

LeMill on kiinnostava Medialabran ansiosta, en tiennyt, että näin mittavaa oppiresurssiprojektia vedetään Helsingistä käsin.

OpenCourseWare Consortium

OpenCourseWare Consortium sisältää kurssimuotoon järjesteltyjä, vapaasti käytettäviä oppimateriaaleja. Hankkeessa on mukana yli 200 korkeakoulua.

OpenCourseWare Consortium toimii yhteen kokoavana WWW-sivuna, joka linkittää jäsenkorkeakoulujen omille oppimateriaalien sivuille. Konsortioon mukaan päästäkseen korkeakoulun tulee sitoutua tuottamaan vähintään kymmenen avointa resurssia, jotka se julkaisee omissa nimissään.

Korkeakoulut ilmeisesti julkaisevat materiaalit valitsemallaan julkaisualustalla, joten materiaalien esillepano ja järjestelmien ulkoasut ja toiminnallisuudet poikkeavat toisistaan.

Wikiopisto

Wikiopisto on avoin verkkoyhteisö ja oppimisympäristö. Wikiajattelun mukaisesti ympäristöä voi käyttää kuka tahansa oman kurssin vetämiseen, valmiiden kurssien opiskeluun tai kurssimateriaalin tuottamiseen ja muokkaamiseen. Palvelu toimii samaa MediaWiki -ohjelmistoa hyödyntäen, jota käytää myös Wikipedia.

Toimintamallistaan johtuen Wikiopisto on hyvin joustava väline, jota voi hyödyntää monin eri tavoin kurssin ja opiskelumateriaalin suunnittelusta kurssin vetämiseen ja opiskeluun.

Kirjoittanut Jussi Linkola

Viestijä verkossa, uutta oppimassa.

3 kommenttia

  1. Kurssin yksi hyöty on selvästikin siinä, että osallistujat löytävät eri asioista omia juttuja. Esim. nämä välineet vaatisivat kunnolla aikaa ja käyttöä, jos niihin pitäisi todella päästä sisälle (paitsi tietysti Wikiopisto, kun se on niin selkeä :). MIT:n ja OCI:n Youtube-kanavat olivat itselleni ehkä suurimmat bonukset tässä tehtävässä. Niiden ansiosta meille Metropolia Ammattikorkeakouluun ollaa jo virittelemässä oma tuubia pystyyn…

Kommentointi ei ole käytössä.