Tarkkaamo

Jussi Linkolan blogi ja kotisivusto

Twitter taustakanavana

Kuinka Twitteriä käytetään taustakanavana tai keskustelukanavana? Kuinka löytyvät kommentit ja keskustelut, jotka liittyvät käynnissä olevaan tilaisuuteen?

Parisen kuukautta siten kirjoitin merkinnän Twitter-opas vasta-alkajille, jossa käsittelin Twitterin peruskäyttöä. Nyt käsittelen Twitteriä taustakanavana (back channel) tiettyyn tapahtumaan, tilaisuuteen tai aiheeseen liittyen.

Twitter – vähän vaihtoehtoja, paljon mahdollisuuksia

Twitterin toiminnallisuudet ovat niukat, se ei tarjoa mahdollisuutta pysyvien kanavien tai keskusteluhuoneiden luomiseen. Käyttäjän twiitit näkyvät hänen profiilisivullaan ja häntä seuraavien käyttäjien (followers) päivitysvirrassa. Olemassa olevat toiminnot mahdollistavat kuitenkin tehokkaan tavan luoda tilapäisiä kanavia eri tarkoituksiin. Tämä onnistuu hashtagien ja Twitterin hakutoiminnon avulla.

Aihetunniste (hashtag) ja haku (search)

Aihetunniste eli hashtag on Twitterin toiminto, jolla yksittäisestä sanasta tai merkkijonosta muodostetaan aktiivinen hakutermi. Kun sanan eteen lisätään hash- eli ristikkomerkki #, siitä tulee linkki, joka suorittaa haun ja löytää tagilla merkityt twiitit. Yhteisesti sovittu hashtag toimii toisilleen tuntemattiomien käyttäjien välisen keskustelun välineenä. Alla esimerkkihaku #viestintä -tagilla:

Twitterin hakusivun ominaisuuksia ja toimintoja, esimerkkinä #viestintä
Twitterin hakusivun ominaisuuksia ja toimintoja, esimerkkinä #viestintä

Tarkennettu haku on Twitterin erillinen hakusivu, joka mahdollistaa monipuolisten ja tarkkojen hakujen tekemisen. Sen avulla keskustelua voivat seurata myös henkilöt, joilla ei ole omaa twitter-tunnusta. Esimerkiksi hashtagilla #suomi tehtävä haku listaa kaikki sellaiset twiitit, joihin tagi #suomi on liitetty.

Twitter-taustakanavan käyttöönotto

Taustakanavan pystyttäminen ja käyttö onnistuu näin:

  1. Sovitaan yhteinen hashtag. Valveutunut seminaarijärjestäjä on miettinyt valmiiksi sopivan tagin, joka ilmoitetaan osallistujille seminaarin alussa.
  2. Tagi lisätään kaikkiin twiitteihin, jotka liittyvät tilaisuuteen tai aiheeseen.
  3. Osallistujat käyttävät Twitter-kotisivuaan tai Twitter Searchia suodattamaan aiheeseen liittyvät twiitit näkyville reaaliajassa.
  4. Reply -toiminnolla kommentoidaan ja keskustellaan.

Millainen on hyvä hashtag?

Hashtagien käyttö voi yleisesti olla varsin luovaa ja vapaata, mutta pyrittäessä yhteisen, laajasti hyödynnettävän kanavan luomiseen, on hyvä noudattaa seuraavia sääntöjä:

  1. Tagin pitää olla helposti johdettavissa tilaisuuden nimestä tai aiheesta.
  2. Tagin pitää olla lyhyt, jotta se ei vie liikaa tilaa käytettävissä olevasta 140 merkin rajoituksesta.
  3. Tagin pitää olla yksilöllinen, jotta aiheeseen liittymättömät twiitit eivät häiritse keskustelua

Huomioita

Twitter on julkinen, joten paikalla olevien käyttäjien kontaktit saattavat kiinostua asiasta ja osallistua keskusteluun. Twitter voi siten toimia myös tiedottamisen ja tilaisuuden markkinoinnin välineenä.

Vaikka hashtagin valinta vaikuttaa onnistuneelta, mikään ei estä sitä, että sama tagi otetaan muuhunkin käyttöön. Tämä kuuluu Twitterin luonteeseen – vähän vaihtoehtoja, paljon mahdollisuuksia.