Opinnäyteprojektien esittely

Aika: Torstai 15.9.2011
Opettaja: Robert Arpo

Oppimisportfoliosta ja oppimispäiväkirjasta

Aloitimme portfolioasioilla. Jokainen opiskelija laatii opinnoistaan oppimisportfolion, jossa kuvataan opiskelun aikana tapahtunutta oppimisprosessia. Tavoite: Helposti luettava, tekstimuotoinen, esim. blogimainen tallenne. Tekstin lisäksi voi sisältää linkkejä, kuvia jne. Portfoliota kannattaa kerätä opintojen aikana, se palautetaan kaksi kertaa lukuvuodessa jäsenneltynä kokonaisuutena ja yhteenvedolla varustettuna 31.12.2011 (yhteenveto syksyltä) ja 30.4.2011 (yhteeveto koko vuodelta). Huom! Sisällysluettelo on tärkeä!

Opinnäyteidoiden esittely

Oman idean esimmäinen hahmotelma kalvoihin käärittynä:

Yleisesti ottaen ajatukset saivat tukea. Positiivisena nähtiin ainakin työelämäyhteys ja verkostoitumisen mahdollisuus, jonka osalta voisi problematisoida verkoston intesiteettiä, eli onko verkosto toimiva ja miten se on hyödynnettävissä. Esitettiin myös ajatus opiskelijoiden raikkaiden ajatusten virvoittavasta vaikutuksesta puutuneeseen ogranisaatiokulttuuriin :) Itseäni askarruttaa tällä hetkellä oikeiden tutkimuskysymysten löytäminen tulosten todentamisen näkökulmasta. Myös tarkka toteutussuunnitelma pitää laatia pian, sillä deadline 30.4.2012 on todella lähellä.

Opiskelukavereiden projektit olivat mielenkiintoisia ja aiheiltaan monipuolisia – Palvelukonseptia, lehistötilaisuuden konseptointia, osaamisen kehittämistä, intrauudistusta, kehityskeskustelujen kehittämistä ja laajan 3D-mallinnuksen rakentamista tällä kertaa. Loput ideat käymme läpi ensi viikolla.

Tutkimussuunnitelman ohjeistus

 1. Tutkimuksen aihe – Mitä olen tekemässä, miksi tätä on kiinnostavaa tutkia?
 2. Tutkimuksen tausta – Miten kiinnostuit aiheesta, miten aihetta on tarkasteltu aiemmissa tutkimuksissa/hankkeissa, mitä erityispiirteitä ja vastaamattomia kysymyksiä tutkimuksen aihe sisältää?
 3. Tutkimuksen tavoitteet – Mikä on tutkimuksen päätavoite (rajaus)? Miten päätavoite voidaan jakaa alatavoitteisiin/kysymyksiin?
 4. Tutkimusmenetelmät – MITEN lähestyn tutkimusaihettani ja pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini? Miten kerään tietota tutkimustani varten? Miten analysoin keräämään tietoa?
 5. Tutkimuksen aikataulu – Mitä teen ja missä järjestyksessä? Mikä on hankkeen kesto? (Deadline 30.4.2012)
 6. Työn osien työsuunnitelmat (tämä on tarkennusta edelliseen) – Työprosessin eri vaiheet ja niiden sisällön kuvaus, välitavoitteiden asettaminen sisällöllisesti ja aikataulullisesti
 7. Arvio tutkimustulosten hyväksikäyttömahdollisuuksista ja muusta yhteiskunnallisesta merkityksestä – Tämä on arvio ja oletus, mutta samalla myös osa tavoitteiden asettamista, millaista sovellettavaa tietoa/taitoa odotat tuottavasti työssäsi? Mitkä ovat tämän tiedon sovelluskohteet?
 • Palautus 6.10. menessä, käsitellään 11.10.
 • Tulee sisältää perusteltua pohdittua tekstiä kaikista tutkimussuunnitelmakysymysten osa-alueista
 • Työn alustava otsikko ja sisällysluettelo
 • Kirjallisuuskatsaus keskeisiin lähteisiin
 • Pituus 5-10 sivua
 • Lähdeviitauskäytäntö & muotoilu (opinnäyteohje)
 • Ohjaaja auttaa, kysy!
 • Esittely n. 15 min. esim. PowerPoint
 • Tsekkaa Moodlesta nenetelmät. Lue Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumin aineistoja

Muita fiiliksiä

Taas mukava ilta. Kollegoilta on tulossa henkilökohtaisia projekteja ja sitoutuminen on aistittavissa. Mainota hommaa.

Kirjoittanut Jussi Linkola

Viestijä verkossa, uutta oppimassa.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *