Tarkkaamo

Verkkoläsnäolon lähteillä

Sivu 2 / 13

Kuva: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Wikipedia-artikkelin laatu

Wikipediasta on tullut keskeinen tietolähde, jonka sisällöt nousevat hyvin esille esimerkiksi Googlella tietoa etsittäessä. Tässä muutamia ajatuksia siitä, kuinka Wikipediassa olevan artikkelin laatua ja paikkansapitävyyttä voi arvioida. Esimerkkitapauksena presidentti Sauli Niinistöä käsittelevä artikkeli.

Lue lisää

MOOCiin meneva nuorisotyö - kansikuva

MOOCiin menevä nuorisotyö -mikrokirja

Tuomas Korkalainen, Päivi Timonen ja Leena Tuuttila ovat toimittaneet kirjan MOOCiin menevä nuorisotyö.

MOOCiin menevä nuorisotyö -kirjan kansi.

MOOCiin menevä nuorisotyö -kirjan kansi.

Tämä mikrokirja johdattaa sinut modernin etäopetuksen maailmoihin ja siihen, miten tällaisen opetuksen keinoin voidaan vahvistaa nuorisotyöntekijöiden digitaalisia taitoja ja työotetta.

Osallistuin mikrokirjaan mikroartikkelillani Oppijan näkökulmia MOOC-pedagogiikkaan, jossa vertaan kokemuksiani kahdesta suorittamastani MOOC-kurssista.

Kaikki Metropolian mikrokirjat: http://mikrokirjat.metropolia.fi/.

Best Blogging Platforms of 2014 — Medium.

Kiinnostavia vaihtoehtoja tutuimmille blogialustoille.

Prezi

Prezi-esittely uudelle käyttäjälle

Mikä Prezi on ja mitä sillä voi tehdä? Tämä kyseisellä välineellä toteutettu esitys selventää asiaa:

Lue lisää

Kuva:  OFFICIAL LEWEB PHOTOS (CC BY 2.0)

Työpajafasilitointi – Tapaus Sähköiset jumppakerhot

Johdanto

Käsittelen tässä artikkelissa työpajaympäristössä tapahtuvan perehdyttämisen ja opettamisen piirteitä. Artikkeli pohjautuu suurelta osin kokemuksiini verkkovälineiden perehdytystyöpajoista, jotka ohjasin vuosina 2012 ja 2013.

Mielestäni työpajan pitäminen poikkeaa yleisestä opetustilanteesta, jossa opettaja on valmistellut oppitunnilla käytävät asiat etukäteen opetussuunnitelman ja oppilas- tai opiskelijaryhmän tason ja valmiuksien mukaan. Työpajafasilitointi poikkeaa tästä asetelmasta lähtökohtaisesti siinä, että osallistujajoukko on vetäjälle etukäteen tuntematon. Tämä aiheuttaa ongelmia koulutuksen rakenteen ja sisällön suunnittelulle sekä yllätyksiä itse opetustilanteeseen. Käytän termiä fasilitointi kuvaamaan työpajatoiminnan aktivoivaa pyrkimystä, jossa opettajan tehtävänä on tukea osallistujien käytännön harjoittelua siten, että hän poistaa esteitä oppimiselta sekä antaa ideoita ja suuntaviivoja, joiden avulla oppiminen pääsee tapahtumaan.

Lue lisää

Tarve, Tavoitteet, Toimenpiteet ja Tulokset

Tarve, Tavoitteet, Toimenpiteet ja Tulokset

ESR-projektihakemuksen neljä T:tä.

The First Steps Towards Target-oriented Online Presence

Mikrokirjassa The Junior Woodchuck Guide to Social Media julkaistu mikroartikkeli The First Steps Towards Target-oriented Online Presence on nyt luettavissa Medium.com-palvelussa:

The first steps towards Target-oriented Online Presence

Therefore, let’s clarify some basic principles of responsive web design here to embrace the fluid web, instead of fighting it.

9 basic principles of responsive web design.

Responsiivisen suunnittelun periaatteita pienillä animaatioilla havainnolistettuna.

The Junior Woodchuck Guide to Social Media cover image

The Junior Woodchuck Guide to Social Media

Aleksandra Meyer & Tuomas Korkalainen have edited the book The Junior Woodchuck Guide to Social Media, 2014.

The Junior Woodchuck Guide to Social Media book cover.

The Junior Woodchuck Guide to Social Media book cover.

This micro book, a shortened edition of its Finnish equivalent, examines the new opportunities that social media can offer to the recruitment process. In the spirit of a survival guide some of its authors have spiced their articles by hints, advice, rules and warnings. However, the book does not only focus on finding a job or employees, but offers a wider perspective on online influence and visibility in general.


Aleksandra Meyer ja Tuomas Korkalainen ovat toimittaneet kirjan The Junior Woodchuck Guide to Social Media. Kirja on englanninkielinen versio Somepentujen käsikirjasta, joka julkaistiin helmikuussa 2013. Kirja sisältää siis mikroartikkelimuotoon kirjoitettuja näkökulmia verkon hyödyntämiseen rekrytoinnin ja työhaun tukena.

Myös oma, tavoitteellista verkkoläsnäoloa käsittelevä artikkelini on mukana kirjassa.

Kaikki Metropolian mikrokirjat: http://mikrokirjat.metropolia.fi/.

Kuva: Pete (CC BY 2.0)

Viisi vinkkiä tavoitteelliseen verkkoläsnäoloon

Jos et vielä hyödynnä verkkoa ammatillisesti tai et ole löytänyt toiminnallesi määränpäätä, kokeile näitä ohjeita:

Lue lisää

Creative Commons

Avoin sisältö ja Creative Commons

Creative Commons tarjoaa joukon avoimia lisenssejä, jotka helpottavat varsinkin verkkoon julkaistun sisällön leviämistä ja uudelleenkäyttöä. Creative Commons -lisenssin avulla teoksen tekijä voi luopua hallitusti hänelle syntyvistä luontaisista tekijänoikeuksista teokseensa liittyen.

Lue lisää

Favicon Generator – Generate favicon pictures and HTML.

Generate the favicon pictures and HTML code that work on all major browsers and platforms

The Mysterious “Save For Web” Color Shift | Viget.

Ohjeita Photoshopissa tapahtuvien värimuutosten korjaamiseen Save for Web -toiminnolla tallennettaessa.

MOOCs: Expectations and Reality (PDF).

We ourselves expect that MOOCs or their derivatives will continue to play a role in the continuing education of working professionals, in experimentation with various types of blended or hybrid delivery models on-campus, and in efforts to help struggling students find low-risk options to build skills that allow them to test out of developmental education courses.

Kattavasti ja kriittisesti MOOCeista, niihin kohdistetuista odotuksista ja käytännön kokemuksista.

Operight.

Operight-sivusto on tarkoitettu vastaamaan opettajan työhön liittyviin tekijönoikeuskysymyksiin.

Sisällöt Jussi Linkola (CC BY-SA) & Teeman teki Anders Norén