Tarkkaamo

Jussi Linkolan blogi ja kotisivusto

oppimistaidot

  • Tarvitsemme Metakoulua! (Metakoulu 1) Tiedonhankintataidot ja tiedon soveltaminen (Metakoulu 2) Taidonhankintataidot (Metakoulu 3) Itsetuntemus ja reflektiokyky (Metakoulu 4) Avoimuus (Metakoulu 5) Keskittymiskyky (Metakoulu 6) Työn- ja ajanhallintataidot (Metakoulu 7) Sosiaalinen älykkyys (Metakoulu 8) Metakoulun aineopinnot (Metakoulu 9) Kuinka opitaan rakentamaan tietoa yhdessä toisten kanssa toimien? Juhanan Metakoulussa on mainioita ”oppiaineita” ja ehdotuksia taidoiksi, joita olisi…